jarorellenor.hu

HUN - ENG

E-mail: info@jarorellenor.hu
Telefonon: + 3630 / 9292170

Memostang Ujdonsagok Checkpointmail Szallitas es fizetes Garancialis feltetelek MABISZ minősites
Szállítás és Fizetés Szerződési feltételek letöltése 

Általános alapelvek

  A L-and Informatika Kft. (7300 Komló Május 1.u.1. , képviselő Lerch Imre cégvezető) mint Szállító, járőrellenőrző és más elektronikus rendszerek fejlesztésére és gyártására szakosodott. Partnerei közvetlenül is vásárolhatnak e termékekből.
  Ezen dokumentum része a termék dokumentációjának, mindig megtalálható a Szállító saját Web-helyén
  (www.jarorellenor.hu) és a termékkel együtt szállított elektronikus dokumentációban (CD-n).

Szerződéskötés

  Ezen feltételek elfogadása, vagyis a szállítási szerződés megkötése, a konkrét szállításra vonatkozó és a Szállító által cégszerűen aláírt számla Vevő általi befogadásával, mint ráutaló magatartással jön létre.
  A szerződés helye a Szállító székhelye, dátuma a számla kelte, terjedelme a számlázott tételek összessége.
  A Vevő ettől eltérően, kérheti a szállítási szerződés írásban való megkötését is.

Rendelés

  A Szállító rendelést szóban, telefonon, írásban és e-mail-en fogad el és ugyanezen módón visszaigazolja azt, egyben utal az általános szállítási és fizetési feltételekre.
  A Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a téves rendelésből keletkező, vagy feleslegessé vált, sértetlen állapotú áruk visszavétele esetén legfeljebb 10% kezelési költséget számoljon fel.
Szállítás módja és költsége

 • postai értékcsomag, ahol a teljesítés elfogadása maga a csomag átvétele, amely mindig tartalmazza a vonatkozó számlát és külön kérésre, az írásban foglalt vonatkozó szállítási szerződést is.
 • személyes átvétel a Szállító telephelyén.
 • A szállítás költsége mindig a Vevőt terheli.
Szállítási határidő
  A Szállító maximum 6 hét szállítási határidőt vállal, beleértve az azonnali szállítást is.
Fizetési feltételek
  A Szállító különböző médiumokban (telefon, fax, internet, e-mail stb.) közli az aktuális vonatkozó árlistáját.
  A Szállító a Vevő referenciáit megvizsgálva dönt annak saját üzletmenete szempontjából figyelembeveendő hitelképességéről, és engedélyezi a 8 munkanapos átutalásos fizetést, vagy az utánvétes fizetés mellett dönt.
  Ennél hosszabb fizetési periódus esetén a Szállító felárat alkalmazhat. Ennek mértéke az aktuális árlistában megtalálható.
  A Szállító a folyamatos vásárlások, illetve az egyszeri nagy(obb) volumenű vásárlás esetén árengedményt, fizetési könnyítést adhat.
  A szokásos mértéket meghaladó vevői kintlévőség esetén Szállító felfüggesztheti Vevőnek az átutalással történő fizetési lehetőségeit és már létező árengedményeit. Lejárt kiegyenlítetlen késedelmi kamatszámlák esetén Szállító szintén megvonhatja a Vevőtől az átutalásos fizetés lehetőségét.
  A fizetési határidőt a számla dátumától kell számítani. Minden fizetési kötelezettség a számlán feltüntetett határidőn belül esedékes.
  A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számít fel.
  A fizetések visszatartása, vagy esetlegesen a Vevő által vitatott és jogerősen meg nem állapított és felszámított ellenkövetelések nem érvényesek.
Garancia
  A jótállási feltételeket a Szállító saját Web-helyén, az Általános garanciális feltételek oldalon teszi közzé és a feltételek esetleges időrendi változását az ugyanott elérhető archívumban teszi elérhetővé.
  A Szállító 1 év teljes körű javítási, kizárólag a telephelyén értendő, garanciát vállal, a tőle való vásárlás napjától számítva.
  Szállító a rendszer működésével, használatával kapcsolatban - beleértve a hardver és szoftver rendeltetésszerű használatát is - bárminemű felelőséget, csak az általa értékesített termékek értékéig, és csak a Vevővel szemben vállal.
Tulajdonjog
  A Szállító az áru teljes vételárának és esetleges kamatainak kiegyenlítéséig fenntartja az áru feletti tulajdonjogát, de a kárveszélyt a Vevőre hárítja. A teljes egészében ki nem fizetett áru nem terhelhető meg; felszámolás illetve csődeljárás során harmadik személy kielégítésére nem szolgálhat.
  Amennyiben Vevő nem teljesíti az Szállítóval szembeni kötelezettségét, úgy a Szállítónak jogában áll a Vevőnek átadott terméke(ke)t visszakövetelni. A visszaszármaztatott árura a Szállító jogosult a Vevőnek történt átadástól a visszaadásig bérleti díjat felszámítani.
Titoktartás
  A Vevő tudomásul veszi, hogy a rendszer(ek) műszaki, hardver és szoftver megvalósítása a Szállító szellemi terméke és így, az üzleti titoknak minősül. Továbbá üzleti titoknak minősül minden olyan, a rendszerrel kapcsolatos információ, melyet a Szállító az interneten (www.jarorellenor.hu lapon) nem publikál. A Vevő, és a vele üzleti és/vagy alkalmazotti viszonyban álló személy(ek) a rendszer alkalmazása, beüzemelése kapcsán tudomásukra jutott információkat további üzleti tevékenységére fel nem használhatja, harmadik fél számára tovább nem adhatja. A Vevő a szellemi tulajdon megfelelő védelméről köteles gondoskodni, és azért helytállni.
Export
  Ha a Vevő a megvásárolt árukat Magyarországon kívül tovább értékesíti a Szállító jelen feltételeket csak a Vevő irányában vállalja, harmadik személlyel szemben vagy az ország határain kívül semmilyen kötelezettséget nem vállal.
Egyéb feltételek
  Ezen szerződésre kizárólag a Magyar Köztársaság jogalkalmazása érvényes.
  A szerződésből adódó bármilyen vitás kérdés esetében a Szállító székhelye szerinti bíróság az illetékes.
  Ha jelen eladási feltételek bizonyos részei részben érvénytelenek is lennének, úgy az nem érinti a további rendelkezések illetve azok további részeinek érvényességét.
  A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései érvényesek.